MILLEO, kot akronim imen ustanoviteljevih prvih dveh otrok, predstavlja formalizirano obliko dejavnosti in prenosa znanja, vedenja, izekušenj in spoznanj tistim, ki želijo ohraniti zadravje in dobro počutje ali izboljšati svoje psiho-fizične in funkcioanlne sposobnosti, da bi bili bolje pripravljeni na vsakodnevne življenjske izzive. Pri tem spoznanja kineziološke in športne znanosti in stroke ter različne dejavnosti telesa, uma in duha povezuje z zdravjem in dobrim počutjem v vseh življenjskih obdobjih.

Dolga leta je bila to zgolj njegova dopolnilna dejavnost, sedaj pa je poglavitna in sega predvsem na naslednja področja:

 MILLEO šport – šport in k zdravju usmerjene psiho-fizične dejavnosti,

 MILLEO turizem – eno ali več dnevna s športom povezana turistična doživetja in tabori,

 MILLEO izobraževanje – izobraževanje in usposabljanje na področju kineziologije in športa.

Dejavnosti še zdaleč niso omejene zgolj na omenjena področja. Pri svojem delu je dr. Mitja Gerževič rad strokoven, skrben in dosleden. Zelo dobro obvlada interpretiranje in prenos rezultatov kinezioloških in športno-diagnostičnih meritev, testiranj in analiz v različne programe vadbe, športnih, športno-rekreativnih, preventivnih ter kondicijskih/psiho-fizičnih priprav za različne ciljne skupine.

Prednost daje kakovosti svojih storitev, zato najraje dela individualno ali v manjših, homogenih skupinah s podobnimi značilnostmi, kjer lahko vsebine bolje prilagodi posameznikovim potrebam, željam in zmožnostim.

Pri tem se po potrebi povezuje tudi z določenimi strokovnjaki in institucijami, s katerimi je ponudba storitev celoviteša in kakovostnejša. 

Storitve in aktivnosti:

 Programi kondicijske priprave in vadbenega mentoriranja v športu in za različna življenjska obdobja.

 Vadbeno mentoriranje za ljudi s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, spremembo življenjskega sloga ali pozno rehabilitacijo po poškodbah. 

 Aktivno-sprostitveni, zagonski in preživetveni tabori/kampi ter aktivnosti v naravi za zaključene skupine. 

 Oblikovanje ekip – team building (za podjetja, športne ekipe; preživetje v naravi – v sredogorju, na in ob morju, v gozdu, …).

 Meritve in testiranja, preverjanje in spremljanje stanja gibalnih in funkcionalnih sposobnosti.

 Predavanja, usposabljanja in svetovanja s področja kineziologije in športne znanosti, preventivne, kondicijske in k zdravju usmerjene vadbe ter spremembe življenjskega sloga.

 Trgovina in trženje.

Zivljenje je nepopolno dozivetje popolnosti.

Po izobrazbi je Mitja Gerževič športni pedagog in doktor znanosti s področja kineziologije z dolgoletnimi izkušnjami na področju kineziološke in športne stroke, visokošolskega poučevanja in znanstveno-raziskovalnega dela.  

Izkušen trener in mentor (“coach”) na področju športne in kondicijske priprave, kineziterapevtske vadbe v pozni fazi rehabilitacije ter vadbe za zdravje in dobro počutje za različne ciljne skupine. Visokošolski učitelj, docent za področje kineziologije, a hkrati tudi vseživljenjski učenec in raziskovalec po srcu in duši, ki poleg kineziološkega področja raziskuje tudi življenje ter različne oblike in ravni obstoja človeka, njegovega (so)bivanja in (so)delovanja v družbi in izven nje.  

Avtor številnih poljudnih, strokovnih in znanstvenih člankov, monografij ter prispevkov na domačih in mednarodnih konferencah. Več o tovrstnih delih v informacijskem sistemu o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji SICRIS.

Nekdanji veslač tekmovalec, trener veslanja in kondicijski trener za različne športne panoge. Ljubitelj vodnih, zimskih, predvsem pa adrenalinskih športov; učitelj deskanja na snegu in alpskega smučanja.  

Skozi svoje dosedanje bivanje, raziskovanje in delovanje ugotavlja, da je življenje nepopolno doživetje popolnosti. Zato ga je potrebno igrati z vsem, kar nam ponuja, z dobrim, manj dobrim in seveda v najvišje dobro vseh nas.

STROKOVNE IZKUŠNJE

MILLEO, šport, turizem in izobraževanje

 • Razvoj in ustvarjanje lastne blagovne znamke pustolovskih taborov na prostem, oblikovanja ekipe (team building), masaž in aktivnih odmorov na delovnem mestu za podjetja, vadbenega mentoriranja za dobro počutje, kronične nenalezljive bolezni, pozno rehabilitacijo in športno-kondicijsko vadbo  (2017 – danes)
 • Sobodajalstvo – booking.com, AirBnB (2016 – danes)
 • Učitelj deskanja na snegu in alprkega smučanja (2001 – danes)
 • Predavanja s področja športnega treniranja, kondicisjke priprave in rekreacije za Smučarsko zvezo Slovenije in Športno unijo Slovenije (2011, 2016)
 • Tajnik Društva kineziologov Slovenije (2015 – 2017)
 • Vodenje šole prostega sloga smučanja in deskanja na snegu (2008 – 2014)
 • Treniranje, kondicijska priprava, osebno trenerstvo in kinezioterapija za otroke in mladostnike, odrasle in straejše vrhunske in rekreativne športnike v različnih športih (veslanje, odbojka in odbojka na mivki, nogomet, kolesarstvo in baseball) (2001 – 2016)
 • Razvoj in trženje lastnih ravnotežnih desk za senzo-motorično vadbo in rehabilitacijo (2005 – 2009)
 • Organizacija športnih in kulturnih dogodkov, smučarskih izletov in animacija (2001 – 2007)
 • Ustanovitelj in predsednik Baseball/Softball kluba “Mečarice” Koper (2002 – 2006) 

VISPORT d.o.o.:

 • Mladi raziskovalec v gospodarstvu
 • Razvoj in implementacija novih in inovativnih programov kinezioterapije za bolnike z nevrološkimi boleznimi, interna usposabljanja osebja, kondicijska vadba/treningi za vrhunske in rekreativne športnike

Various Clubs, Associations and Individuals:

Osebno trenerstvo, fitnes in športna vadba za otroke in mladostnike, odrasle in starejše odrasle (veterane) v različnih športnih panogah:

 • veslanje (VK ARGO Izola in individualno: Tina Jaklič, Timotej Gašpar, Davorin Sever, Mojmir Sajinčič),  
 • odbojka (OK CPK-HITACHI Izola),
 • odbojka na mivki (individualno: Tjaša Jančar),
 • nogomet (MNK Izola, Nogometna akademija Branka Zupana “As v nogah”),  
 • alpsko smučanje in deskanje na snegu (SK Portorož, ŠD VITAS, SK Izola),  
 • jadranje (individualno: Aljaž Jadek), 
 • kolesarjenje (individualno: Tomi Slokar) in
 • fitness za zdravje (Fitness center JUSTINOPOLIS Žusterna in individualno).

RAZISKOVALNI INTERES IN PODROČJA POUČEVANJA

Splošno

 • Kineziologija (biomehanski in biometrični vidik – analiza gibanja človeka; pedagoški vidik – športna vzgoja, gibalno učenje, športno treniranje in kondicijska priprava; kineziterapija), 
 • Ergonomija (kineziološki vidik).

Specifično

 • Nevro-mehanika gibanja človeka in živčno-mišično utrujanje,
 • Analiza gibanja človeka, športna, kineziološka in klinična diagnostika (kinematika, dinamometrija, pritiskovne plošče, izokinetika, tensiomiografija, electromiografija),
 • Uporaba elektromiografije v kineziologiji in ergonomiji,
 • Športno treniranje, kondicijska priprava kineziterapija za različne ciljne skupine, klinična kineziologija in pozna rehabilitacija.

PROJEKTI

Lokalni vodja mednarodnega projekta

 • AdapTM – Climate Change Management Through Mitigation and Adaptation (2017–2020) – ERASMUS+ Capacity Building in the field of Higher Education

Raziskovalni sodelavec in/ali mentor pri nacionalnih projektih

 • Learning a Musical Instrument Adapted to the Child (študijsko leto 2016/2017) – EU Social Fund, Public Scholarship, Development, Disability and Maintenance Fund of the Republic of Slovenia, Republic of Slovenia Ministry of Education, Science and Sport
 • The Design of a Covered Adrenaline Park for the Development of Motor Skills and Abilities of Preschool and School Children (Learning a Musical Instrument Adapted to the Child (študijsko leto 2016/2017) – EU Social Fund, Public Scholarship, Development, Disability and Maintenance Fund of the Republic of Slovenia, Republic of Slovenia Ministry of Education, Science and Sport 2014/2015) – EU Social Fund, Public Scholarship, Development, Disability and Maintenance Fund of the Republic of Slovenia, Republic of Slovenia Ministry of Education, Science and Sport
 • Identification of tensiomyogram parameters for measuring muscle fatigue (Learning a Musical Instrument Adapted to the Child (študijsko leto 2016/2017) – EU Social Fund, Public Scholarship, Development, Disability and Maintenance Fund of the Republic of Slovenia, Republic of Slovenia Ministry of Education, Science and Sport 2013/2014) – EU Social Fund, Public Scholarship, Development, Disability and Maintenance Fund of the Republic of Slovenia, Republic of Slovenia Ministry of Education, Science and Sport
 • Active and Quality Ageing in Home Environment, A-Qu-A (April 2015 – December 2016) – The Norwegian Financial Mechanism 2009–2014 Programme
 • Parenzana Magic – The Route of Health and Friendship (Marec 2015 – September 2015) – International, SI-HR European Territorial Collaboration, Government Office for Development and European Cohesion Policy, EU Social Fund
 • Definition of Non-Invasive Method for Quantification of Skeletal Muscle Atrophy: From Validation to Application (Avgust 2013 – Julij 2016) – National
 • Physical Activity and Nutrition for Great Aging, PANGeA (Oktober 2011 – September 2014) – EU Cross-border Cooperation Programme Slovenia – Italy
 • Analysis of Basic Locomotor Patterns and the Adaptation of the Skeleto-Muscular System to Some Factors of Modern Lifestyle of Children between the Age of 4 and 7 (Maj 2009 – April 2012) – nacionalni projekt ARRS
 • Stress, Absence, Distress: Establishing and Securing a Healthy Working Environment as the Key to a Successful Company, SOS (Marec 2010 – Avgust 2012) – EU Social Fund
 • Towards an Improved Quality-of-Life of Elderly Diabetic Patients (November 2010 – December 2011) – nacionalni projekt, raziskovalni program Kineziologija za kakovost življenja (ZRS Koper)
 • Adaptation of Connective and Muscle Tissue and the Presence of Central and Peripheral Oxidative Stress in Bodybuilders (April – October 2009) – mednarodni projekt, WADA

PEDAGOŠKE IZKUŠNJE

2017–danes: Alma Mater Europaea – ECM, dodiplomski in magistrski študijski program Fizioterapija, predmeti:

 • Klinična kineziologija – vadba v pozni fazi rehabilitacije
 • Osnove transformacijskih procesov
 • Klinična diagnostika v pozni fazi rehabilitacije

2010–2017: Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije ter Fakulteta za vede o zdravju, dodiplomski in magistrski študijski program Aplikativna kineziologija, predmeti:

 • Osnovna motorika
 • Letne in zimske aktivnosti v naravi
 • Osnove športne vadbe
 • Igre z žogo (nogomet, odbojka, rokomet, košarka)
 • Izbrana poglavja in fiziologija napora
 • Analiza gibanja
 • Dimenzioniranje športne vadbe za različne ciljne skupine

2016-2018: Športna unija Slovenije, Strokovni program usposabljanja ya vaditelje športne rekreacije, predmeti:

 • Osnovna motorika
 • Teorija in metodika športnega treniranja 
 • Vadba za moč in merjenje
 • Vadba za gibljivost in merjenje
 • Vadba za starostnike

2011: Smučarska zveza slovenije, Društvo učiteljev deskanja na snegu, licenčni seminar ISIA (3. stopnja), predavanje:

 • Kondicijska priprava pri deskanju na snegu

2010–2016: Razna predavanja, predmeti, delavnice:

 • “Physical activity and exercise for older adults” – EduSport’s 11th International Intensive Programme in Education and Sport “Stay Hungry, Stay Active: Lifestyle for a Long Health Span”, Rimini, Italy (junij 2014) – Predavanje
 • “Guidelines for physical activity and exercise for older adults” – EduSport’s 11th International Intensive 
 • “Motor-cognitive exercise for older adults (practical demonstration)” – EduSport’s 11th International Intensive Programme in Education and Sport “Stay Hungry, Stay Active: Lifestyle for a Long Health Span”, Rimini, Italy (junij 2014) – Predavanje in delavnica
 • “What Can I Do by Myself for Quality Aging?” – 2nd Congress on Clinical Nutrition and Metabolic Care, Portorož, Slovenia (november 2013) – Delavnica
 •  “What Can I Do by Myself for Quality Aging?” – Open meeting “Knowledge for Health: Let’s Meet Cardiovascular Disease”, Koper, Slovenia (oktober 2013) – Predavanje in delavnica
 •  “The Importance of Physical Activity in the Treatment of Cardiovascular Diseases: Exercise as Medicine” – Open meeting “Knowledge for Health: Let’s Meet Cardiovascular Disease”, Koper, Slovenia (september 2011) – Predavanje

Kontaktiraj nas