Komu so programi namenjeni?

Programi so namenjeni moškim in ženskam nad 30. pa tudi nad 65. letom starosti, ki so relativno zdravi in željo raven svojih psiho-fizičnih sposobnosti ter dobrega počutja ohraniti na ustrezni ravni ali celo izboljšati. Namenjeni so tudi tistim, ki imajo izražene nekatere s starostjo povezane degenerativne spremembe in kronične nenalezljive bolezni, kot so povišan krvni tlak, prekomerna telesna masa, sarkopenija (s starostjo povezano upadanje mišične mase), osteopenija/osteoporoza (s starostjo povezano upadanje mineralne gostote kosti), diabetes ali se soočajo s povečanim psiho-fizičnim stresom.
Poleg tega so naši programi namenjeni tudi mlajšim in starejšim športnikom, s katerimi pomagamo pri specifični športni in kondicijski pripravi, preventivni vadbi ter pozni rehabilitaciji.

healthy-lifestyle

VADBENI PROGRAMI ZA DOBRO POČUTJE

Preko vadbenega mentoriranja vam s postopnim uvajanjem sprememb vašega življenjskega sloga, pomagamo na področju telesne aktivnosti, prehrane, širjenja in dviganja zavesti ter samostojne skrbi za svoje zdravje. Individualno prilagojeni programi omogočajo ohranjati ali izboljšati psiho-fizično in zdravstveno stanje ter dobro počutje do te mere, da so trenutna delazmožnost, prehod v tretje življenjsko obdobje in spopadanje z izzivi, ki jih posamezna življenjska obdobja prinašajo, kar se da uspešni, skladni in uravnoteženi. 

Po drugi strani pa športniki s specifičnimi športnimi, kondicijskimi in preventivnimi programi ter programi pozne rehabilitacije dosežejo boljše rezultate ter hitrejšo in varnejšo vrnitev na treninge in tekmovanja.

exercise-mentoring

KAJ JE VADBENO MENTORIRANJE

Vadbeno mentoriranje, individualno ali v homogenih skupinah, pomeni aktivno sodelovanje mentorja in vadečega ali skupine pri pripravi, učenju in izvajanju aktivnosti za spremembo življenjskega sloga ter usmerjanje vadečega k vse bolj samostojni skrbi za zdravje in dobro psiho-fizično počutje.

Programi vadbenega mentoriranja

maintaining-and-improving-health-work-capacity-and-preparing-for-the-third-stage-of-life

ohranjanje zdravja, delazmožnosti in priprava na bodoče življenjske izzive

reducing-the-excess-of-body-weight

zmanjšanje prekomerne telesne mase

blood-pressure

znižanje povišanega krvnega tlaka

reducing-psycho-physical-stress

zmanjševanje psihofizičnega stresa

bones

povečanje mišične mase in mineralne gostote kosti

blood

uravnavanje sladkorne bolezni (diabetes)

relax

učenje in urjenje sprostitvenih, meditativnih in dihalnih tehnik

sport-icon

športno specifična vadba in kondicijska priprava

reab

preventivna vadba in pozna faza rehabilitacije

ANAMNEZA, MERITVE, TESTIRANJA IN ANALIZE

Programi vključujejo nekatere osnovne meritve, testiranja in analize stanja, ki so podlaga za pripravo posamezniku ali homogeni skupini prilagojene vadbe. In sicer:

zdravstvena in športna / vadbena anamneza

body-composition-analysis

analiza telesne sestave

osnovna analiza prehranskih navad

osnovno testiranje aktivne gibljivosti

osnovno testiranje vzdržljivosti v moči mišic trupa

Preverjanje in spremljanje (a)simetrij v mobilnosti in stabilnosti, togosti/moči/hitrosti krčenja mišic, preverjanje in spremljanje posameznih gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, aerobnih in anaerobnih zmogljivosti ter druge, usmerjene meritve, testi in analize se opravljajo po dogovoru in z doplačilom po veljavnem ceniku.

IZBERITE SVOJ PROGRAM​

01 Individualno mesečno
vadbeno mentoriranje

Individualno vodeno vadbeno mentoriranje 2x ali 3x tedensko (svetovanje in usmerjanje za samostojno vadbo/trening večkrat tedensko vključeno) v vrednosti 240,00-360,00 €

Individualna anamneza z osnovnimi meritvami, testiranji in analizo stanja v vrednosti 185,00 €

Individualen mesečni program v vrednosti 200,00 €

 15% popust ob prvem sodelovanju

2x tedensko 531,00 €
Prvi Mesec

374,00 €
Naslednji Mesec

3x tedensko 633,00 €
Prvi Mesec

476,00 €
Naslednji Mesec

02 Skupinsko mesečno
vadbeno mentoriranje

 Vodeno vadbeno mentoriranje homogene skupine (4-6 udeležencev) z individualnimi prilagoditvami 2x ali 3x tedensko (svetovanje in usmerjanje za samostojno vadbo/trening večkrat tedensko vključeno) v vrednosti 800,00-1.200,00 €

 Skupinska anamneza z osnovnimi meritvami, testiranji in analizo stanja v vrednosti 740,00 €

 Skupinski mesečni program v vrednosti 200,00 €

 30% popust ob prvem sodelovanju

2x tedensko
1.218,00 €
/ skupino (prvi mesec)

700,00 €
/ skupino (naslednji mesec)

3x tedensko 1.498,00 €
/ skupino (prvi mesec)

980,00 €
/ skupino (naslednji mesec)

03 Individualno 3-mesečno
vadbeno mentoriranje

Individualno vodeno vadbeno mentoriranje 2x ali 3x tedensko za 3 mesece (svetovanje in usmerjanje za samostojno vadbo/trening večkrat tedensko vključeno) v vrednosti 720,00-1.080,00 €

Individualna anamneza z osnovnimi meritvami, testiranji in analizo začetnega in končnega stanja v vrednosti 370,00 €

Individualen 3-mesečni program v vrednosti 350,00 €

 15% popust ob prvem sodelovanju

2x tedensko 1.224,00 €
/ 3 mesece

3x tedensko 1.530,00 €
/ 3 mesece

04 Skupinsko 3-mesečno
vadbeno mentoriranje

Vodeno vadbeno mentoriranje homogene skupine (4-6 udeležencev) z individualnimi prilagoditvami 2x ali 3x tedensko za 3 mesece (svetovanje in usmerjanje za samostojno vadbo/trening večkrat tedensko vključeno) v vrednosti 2.400,00-3.600,00 €

Skupinska anamneza z osnovnimi meritvami, testiranji in analizo začetnega in končnega stanja v vrednosti 1.480,00 €

Skupinski 3-mesečni program v vrednosti 350,00€

 30% popust ob prvem sodelovanju

2x tedensko 2.961,00 €
/ skupino / 3 mesece

3x tedensko 3.801,00 €
/ skupino / 3 mesece

    REZERVACIJA:
    DOBRO POČUTJE, POZNA REHABILITACIJA & ŠPORTNI PROGRAMI